Tietosuojaselvitys

1. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjän nimi:
Electro Waves Oy / Y-tunnus: 1535212-1
Ruukintie 2, 02330 Espoo 

Rekisteriä koskevat asiat: Lotta Roos | +358 40 750 4484 | lotta.roos@electrowaves.fi
Rekisterin nimi: Electro Waves Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilön tietoja käytetään Electro Waves asiakaspalveluun, asiakassuhteen hoitamiseen ja siihen liittyvään viestintään. Tietoja käytetään myös markkinointiviestintään ja tiedotukseen sekä asiakastyytyväisyyden ja palvelujemme kehittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollisia, jotta esimerkiksi ostotapahtuma voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

 • Henkilön nimi
 • Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, titteli, kieli, ammatti/toimiala)
 • Yrityksen tiedot jota henkilö edustaa (yrityksen nimi, osoite, laskutustiedot, sähköposti, y-tunnus, toimiala)

Sähköpostitse, puhelimitse tai verkkopalvelussa, palvelun käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot sekä niiden lomakkeilla annetut rekisteriin kerätyt tiedot:

 • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Maksutiedot, kuten luottokorttitiedot (tulevaisuudessa – uuden verkkopalvelun verkkokauppa)
 • Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto, kuten vapaamuotoinen viesti tai palaute ja muut yhteydenotot)
 • Postitusryhmät (ilmoitetut kiinnostuksen kohteet), luvat ja suostumukset, kiellot
 • Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)
 • Seurantatiedot (sähköisten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot)
 • Evästetiedot (lue lisää evästekäytännöstämme alla)

Tapahtumista henkilötietoihin liitetään:

 • Tieto osallistumisesta ja mahdolliset ruokarajoitteet

Säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilön omalla suostumuksella, verkkopalvelussa olevilla lomakkeilla tai myynti- ja esittelytapahtumissa antamat tiedot. Verkkopalvelun automaattisesti keräämä verkkopalvelun analysointia ja kehittämistä tukeva aineisto. Sekä mahdollisesti erillisiä kampanjoita varten ostetut henkilötiedot.

Tietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika 
Tietoja käsitellään EU:n tai ETA:n alueella rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän valtuuttamien henkilötietojen käsittelijöiden toimesta (tällaisia käyttötapauksia ovat esimerkiksi käytetyt palvelinsalit, varmuuskopiot järjestelmien tiedostoista ja tietokannoista).

Henkilötietoja ei luovuteta muiden kuin Electro Wavesin hyödynnettäväksi. Electro Waves saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Electro Wavesin palvelujen toteuttamiseen ja tässä tietosuojaselvityksessä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Tarkastus- ja korjausoikeus
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan tai poistaa henkilötietonsa käsittelystämme kokonaan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.  Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.

Valitusoikeus
Mikäli katsot, että sinua koskevien tietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietojen käsittelyn asetuksia, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Muutokset tähän tietosuojaselvitykseen
Electro Waves voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselvitykseen ilman etukäteistä ilmoitusta. Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muutokseen.

2. EVÄSTEKÄYTÄNNÖT

Evästeistä yleisesti
Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi (seurantaevästeet) ja palvelussa olevien toimintojen mahdollistamiseksi (toiminnalliset evästeet). Eväste on tekstitiedosto, joka verkkopalvelun sivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle määräajaksi. Halutessasi voit välttää evästeiden käytön määrittämällä selaimesi asetukset niin, ettei evästeitä tallenneta käytön aikana. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa heikentävästi sivuston toiminnallisuuksiin ja käyttökokemukseen tai joissain tapauksissa estää käytön kokonaan.

Seurantaevästeet
Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmä- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla yhdistetään käyttäjän seurantatietoon mahdollisesti mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän kiinnostuksen aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi. Google Analytics -seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä selaimen lisäosalla (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Toteutamme uudelleenmarkkinointia verkkokäyttäytymisen perusteella verkossa ja sosiaalisen median palveluissa.

Toiminnalliset evästeet
Verkkopalvelun toiminnalliset osa-alueet, jotka edellyttävät käyttäjän kirjautumista tai muuta tunnistautumista vaativat evästeen toimiakseen. Evästeen tietoihin tallennetaan tarvittavat tiedot käyttäjästä ja eväste poistetaan joko määräajan päätteeksi tai kun käyttäjä kirjautuu ulos.

Muut tunnisteet
Verkkopalvelun käyttäjästä tallennetaan verkkopalvelun käytön yhteydessä tunnistetietoja palvelimen ja verkkopalvelun lokitiedostoihin (mm. IP-osoite, avattu sivu ja haetut tiedostot sekä mahdolliset käytönaikaiset virhetilanteet) sekä kerätään tietoa sivuston käyttöliittymän toiminnasta (tallennukset, kuumakarttatiedot, lomakkeiden käyttötiedot). Näiden tietojen keräämisen tarkoitus on palvelun seuranta ja kehittäminen sekä vikasietoisuuden ja tietoturvan jatkuva parantaminen.