Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Electro Waves Oy
Ruukintie 2,
02330 ESPOO
puh. +358 20 1200 100

2. Rekisteriasiat
Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi
Electro Waves Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Electro Waves Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Electro Waves Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Electro Waves Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Yritys
  Electro Waves Oy käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Electro Waves Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Electro Waves Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Registrar
Electro Waves Oy
Ruukintie 2,
02330 ESPOO
tel. +358 20 1200 100

2. Register matters
Our customer service will try to answer questions about the register, within two working days.

3. Name of registery.
Electro Waves Oy:n Marketing register

4. Why does Electro Waves need my personal information?
Electro Waves uses the information to better handle the customer relationship, the rights and obligations of the customer and Electro Waves Oy. Electro Waves also uses your personal information, in accordance with GDPR, for online services, studies, commercial or direct marketing from Electro Waves OY and/or its partners through the different channels of the company, without forwarding any of your personal information to a third part outside the company.

5. The content of the information register
The register can contain the following information about the customer:

 • Name
 • email-address
 • company

Electro Waves Oy use cookies on the webpage in order to enhance the user’s experience. Cookies are small pieces of data sent from a website and stored on the user’s computer by the user’s web  browser. As a user you can prevent the setting of cookies by adjusting the setting on your browser.

6. The lawful sources of information in the register.
The Register is gathered from Electro Waves Oy:n customer information system. The information is updated manually.

7. To forward or disclose your personal information
The Registry administrator will not forward or disclose your personal information unless the Finnish Authorities so demand.

8. The right of Data deletion
The information will be deleted if the customer so wishes or the customer relationship ends.

9. The principles of the protection of the register.
Your personal information is confidential in our register. The register is stored behind a firewall. We have a security system that protects your personal information against data breaches.

10. CLEAR CONSENT MUST ALWAYS BE GIVEN
Electro Waves do not process your personal data unless you have voluntarily given specific, informed and unequivocal consent to this, either in a statement or by a clear affirmative action.

Registerbeskrivning.
1. Den registeransvariges namn och kontaktuppgifter
Electro Waves Oy
Bruksvägen 2
02330 ESBO
Tel. +358 20 1200 100

2. Ärenden angående registret.
Vår kundtjänst besvarar inom två vardagar frågor och feedback angående registret.

3. Registrets namn
Electro Waves Oy:s marknadsregister

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter.
Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att sköta kundförhållandet mellan kunden och företaget Electro Waves Oy samt garantera både kundens och Electro Waves Oy:s rättigheter och skyldigheter. I enlighet med personuppgiftslagen kan personuppgifterna användas för nättjänster, forskning eller för reklam av Electro Waves och/eller samarbetspartners och/eller direktmarknadsföring med hjälp av kundinformationen via Electro Waves Oy:s olika tjänster och kanaler utan att ge personliga uppgifter åt utomstående.

5. Registrets innehåll
Registret kan innehålla följande kategoriserade information om kunderna:

 • Namn
 • e-postadress
 • Företag

 • Electro Waves Oy använder kakor (cookies) för webplatsens funktionalitet. Kakorna är små textfiler som på webläsarens begäran lagras på din dator. Du kan förbjuda kakor via inställningarna på din webläsare.

  6. Regelmässiga uppgiftskällor
  Registret sammanställs från Electro Waves Oy:s kundsystem och informationen upprätthålls genom manuell uppdatering.

  7. Överföring av regelmässiga uppgiftskällor
  Den registeransvariga överför inga personuppgifter om kunderna för utomstående, förutom om statliga finländska myndigheter så kräver.

  8. Borttagande av uppgifter
  Kundinformation kan ta bort på begäran av kunden eller för att kundrelationen upphört.

  9. Principerna för skydd av registret
  Personinformationen hålls konfidentiell. Electro Waves OY:s Datanätverk och –system, där registret är skyddade med en brandvägg och andra nödvändiga tekniska åtgärder.

  10. Korrigering av uppgifter
  Kunden har rätt att förbjuda att de personliga uppgifterna ges vidare och används för direktreklam samt för annan marknadsföring.